Dzisiaj jest środa, 20 października 2021

szkoły policealne

Matura

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO - MAJ 2021
LP
DATA
DZIEŃ
GODZINA
PRZEDMIOT
1
04 maj 2021
wtorek
09.00
Język polski-poziom podstawowy
2
05 maj 2021
środa
09.00
Matematyka-poziom podstawowy
3
06 maj 2021
czwartek
09.00
Język angielski – poziom podstawowy
4
07 maj 2021
piątek
09.00
Język angielski – poziom rozszerzony
5
10 maj 2021
poniedziałek
09.00
Język polski – poziom rozszerzony
6
11 maj 2021
wtorek
09.00
Matematyka-poziom rozszerzony
7
11 maj 2021
wtorek
14.00
Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony
8
12 maj 2021
środa
09.00
biologia - poziom rozszerzony
9
13 maj 2021
czwartek
09.00
Geografia - poziom rozszerzony
10
13 maj 2021
czwartek
14.00
język niemiecki - poziom podstawowy
język rosyjski - poziom podstawowy
11
14 maj 2021
piątek
09.00
Chemia - poziom rozszerzony
12
14 maj 2021
piątek
14.00
język niemiecki - poziom rozszerzony
13
17 maj 2021
poniedziałek
09.00
Historia - poziom rozszerzony
14
18 maj 2021
wtorek
09.00
Fizyka- poziom rozszerzony
15
19 maj 2021
środa
09.00
Informatyka -poziom rozszerzony
Czas trwania części egzaminu maturalnego:
Język polski-poziom podstawowy
170 min
Język polski-poziom rozszerzony
180 min
Matematyka-poziom podstawowy
170 min
Matematyka-poziom rozszerzony
180 min
Język obcy poziom podstawowy
120 min
Język obcy poziom rozszerzony
150 min
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos
180 min

PROCEDURY COVID

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.12.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zmianie ulega forma egzaminu maturalnego i zakres wymagań egzaminacyjnych w roku 2021: 

  1.  Egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  2. Egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej; do części ustnej  będą mogli przystąpić absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną
  3. Egzamin maturalny w 2021 r.  

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej

Czas trwania: 170 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.

Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. 

Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

Czas trwania: 170 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte

Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9)

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. 

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 120 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. 

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe) 

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

 

Aktualizacja: 23 kwietnia 2021