Dzisiaj jest środa, 1 grudnia 2021

szkoły policealne

Oliwskie LO – 4 lata

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

Nauka trwa 4 lata ( 8 semestrów)

W ciągu 4-letniego okresu nauczania słuchacze zdobywają wiedzę pozwalającą na przystąpienie i zdanie egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dopasowane do możliwości czasowych osób pracujących, które postanowiły podnieść wykształcenie.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
LP.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
SEMESTR
RAZEM
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Język polski
14
16
26
30
32
32
40
26
216
2.
Język polski - zakres rozszerzony
-
-
-
-
30
30
28
22
110
3.
Język angielski
14
14
18
20
20
20
20
18
144
4.
Historia
10
10
20
20
24
24
-
-
108
5.
Wiedza o społeczeństwie
10
10
-
-
-
-
-
-
20
6.
Podstawy przedsiębiorczości
10
10
-
-
-
-
-
-
20
7.
Geografia
16
16
16
14
-
-
-
-
62
8.
Biologia
16
16
16
14
-
-
-
-
62
9.
Chemia
16
16
16
14
-
-
-
-
62
10.
Fizyka
16
16
16
14
-
-
-
-
62
11.
Matematyka
16
14
20
22
24
24
32
22
174
12.
Matematyka - zakres rozszerzony
-
-
-
-
18
18
26
12
74
13.
Informatyka
10
10
-
-
-
-
-
-
20
Razem
148
148
148
148
148
148
146
100
1134

Język polski oraz matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym.

Zobacz również:

ZASADY KLASYFIKACJI

Aktualizacja: 23 lipca 2019