Dzisiaj jest środa, 1 grudnia 2021

szkoły policealne

Oliwskie LO – 3 lata

Szkoła dla absolwentów gimnazjum oraz „starej” szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata ( 6 semestrów) W ciągu 3-letniego okresu nauczania słuchacze zdobywają wiedzę pozwalającą na przystąpienie i zdanie egzaminu maturalnego.

Absolwenci ZSZ mogą być przyjęci na semestr 3

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dopasowane do możliwości czasowych osób pracujących, które postanowiły podnieść wykształcenie. Naukę rozpocząć mogą osoby pełnoletnie które ukończyły gimnazjum lub szkołę podstawową. W szczególnych przypadkach do szkoły mogą być przyjęte osoby, które w danych roku kalendarzowym ukończyły 16 rok życia.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM („STAREJ” SZKOŁY PODSTAWOWEJ) ORAZ DLA ABSOLWENTÓW ZSZ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM
LP.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
SEMESTR
RAZEM
I
II
III
IV
V
VI
1.
Język polski
26
28
36
34
32
24
180
2.
Język angielski
14
14
22
20
21
14
105
3.
Historia
18
18
-
-
-
-
36
4.
Historia-zakres rozszerzony
-
-
35
20
20
15
90
5.
Wiedza o społeczeństwie
8
8
-
-
-
-
16
6.
Matematyka
18
18
26
23
22
18
125
7.
Fizyka
12
10
-
-
-
-
22
8.
Fizyka - zakres rozszerzony
-
-
33
20
22
15
90
9.
Chemia
12
12
-
-
-
-
24
10.
Biologia
12
12
-
-
-
-
24
11.
Geografia
12
12
-
-
-
-
24
12.
Podstawy przedsiębiorczości
10
10
-
-
-
-
20
13.
Informatyka
10
10
-
-
-
-
20
14.
Historia i społeczeństwo/Przyroda
-
-
-
35
-
-
35
15.
Przyroda
-
-
-
-
35
-
35
Razem
152
152
152
152
152
86
846
Szkolny plan nauczania obowiązujący od września 2013 roku

  Zobacz również: ZASADY KLASYFIKACJI

Aktualizacja: 21 lipca 2019