Dzisiaj jest środa, 20 października 2021

szkoły policealne

ADMINISTRACJA

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

Symbol cyfrowy zawodu 334306

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

Jakie dokumenty należy złożyć?

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik administracji?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Czego się nauczysz na KKZ?

w zakresie kwalifikacji:

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

  1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
  2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
  3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia  kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji AU.68, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika administracji?

Osoba, która zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma:

 Zalety nauki na kkz:

Aktualizacja: 1 sierpnia 2019