Dzisiaj jest środa, 20 października 2021

szkoły policealne

Egzamin zawodowy

Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje:
1. opracowanie projekturealizacji określonych prac, albo
2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zwanych „pracą egzaminacyjną”.

Aktualizacja: 21 czerwca 2013