Dzisiaj jest środa, 20 października 2021

szkoły policealne

E-learning

Czym jest Blended Learning?

Blended Learning w nauczaniu to nowoczesna metoda uczenia osób dorosłych, która obecnie zdobywa coraz większą popularność, zarówno wśród uczniów, jak i prowadzących. Zdaniem specjalistów zajmujących się zagadnieniem edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego oraz samokształcenia i popularyzacji wiedzy na etapie dojrzałego życia, to własnie urozmaicenie technik oraz różnorodność stosowanych medeli przekazywania wiedzy odgrywa w tym procesie kluczową role w osiągnięciu zamierzonych, złozonych celów edukacyjnych.

Z definicji blended learning (BL) to innowacyjne rozwiązanie szkoleniowe łączące naukę elektroniczną, np.  przez Internet, z jej tradycjonalnymi formami, np. w postaci grupowych zajęć stacjonarnych z lektorem. Innymi słowy, jest to nauczanie komplementarne, czyli najczęściej synteza metody bezpośredniej (tradycyjnej) z e-learningiem (ćwiczeniami prowadzonymi przez komputer).

Dla kogo jest to dobre rozwiązanie?

Rozwiązanie tego typu jest obecnie często wybierane przez słuchaczy zamieszkujący w sporej odległosci od siedziby szkoły, gdzie jednocześnie szkoli się wielu słuchaczy w różnych lokalizacjach, dzięki czemu zmniejsza się koszty jednostkowe przewidziane na dojazdy oraz noclegi. Co ważniejsze, przy licznych grupach, o zróżnicowanych umiejętnościach i poziomach zaawansowania wiedzy, metoda łączona pozwala na tworzenie bardzo elastycznych, szytych na miarę, programów z uwzględnieniem ściśle określonych potrzeb językowych danej branży, z uwzględnieniem pełnej indywidualizacji możliwości czasowych poszczególnych uczestników  oraz na pełną optymalizację kosztów w ramach jednego projektu.  Wśród istotnych korzyści płynących z zastosowania takiego podejścia do nauki języka obcego warto także wymienić dostosowanie tempa oraz sposobu przyswajania wiedzy do potrzeb słuchaczy, możliwość wielokrotnego wykonywania ćwiczeń i jednocześnie utrwalania treści na zajęciach stacjonarnych, na których materiał jest ściśle skorelowany z programem online.

Jak wygląda Blended Learning w praktyce?

W oparciu o powyższe założenia programowe, został skonstruowany model szkoleniowy dla określonej grypy zajęciowej. Z jednej strony daje on uczestnikom możliwość nieprzerwanego dostępu do materiału przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, w każdym miejscu i czasie, a jednocześnie zapewnia  usystematyzowanie wiedzy na grupowych zajęciach stacjonarnych, poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym. Spotkania z nauczycielem są prowadzone w oparciu o specjalnie i starannie,  wyselekcjonowane materiały, które są w pełni skorelowane z zakresem materiału dla dengo kierunku kształcenia online. Dodatkowo, nauczanie zdalne zostało wzbogacone o aktywną opiekę indywidualnego tutora, którego rolą jest stałe motywowanie uczniów do pracy na platformie e-learningowej, sprawowanie bieżącego monitoringu nad ich nauką w systemie, a także ocena czynionych w trakcie nauki postępów

Aktualizacja: 21 czerwca 2013